- ประกาศ -

โปรโมชัน Jackpot Time 00.00-02.00

รายละเอียดโปรโมชั่น

  • ฝากเงินช่วงเวลา 00.00 - 02.00
    • ฝากเงิน 400 ขึ้นไป รับ 80 บาท
    • ฝากเงิน 800 ขึ้นไป รับ 160 บาท

ระยะเวลาของโปรโมชั่น

  • ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยังอยู่ในช่วงเวลา โปรโมชั่น

เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น

  • ผู้เล่นที่สมัครสมาชิกใหม่เท่านั้น
  • บริษัทขอสงวนการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทสามารถดึงโปรโมชันคืนหากตรวจสอบพบว่าผู้เล่นปฏิบัตินอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนด