- ประกาศ -

โปรโมชั่นเติมเงิน วีไอพี

รายละเอียดโปรโมชั่น

  • ฝาก 500 บาท ครบ 3 วันรับ 200 บาท
  • ฝาก 500 บาท ครบ 7 วันรับ 500 บาท
  • ฝาก 500 บาท ครบ 10 วันรับ 800 บาท
  • ฝาก 500 บาท ครบ 15 วันรับ 2,000 บาท

ระยะเวลาของโปรโมชั่น

  • ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยังอยู่ในช่วงเวลา โปรโมชั่น

เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น

  • ผู้เล่นที่เติมเงินแล้วเท่านั้น
  • บริษัทขอสงวนการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทสามารถดึงโปรโมชันคืนหากตรวจสอบพบว่าผู้เล่นปฏิบัตินอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนด