- ประกาศ -

โปรโมชั่นชวนเพื่อน

รายละเอียดโปรโมชั่น

  • เพื่อนฝาก 100 บาท เรารับ 30 บาท
  • เพื่อนฝาก 300 บาท เรารับ 90 บาท
  • เพื่อนฝาก 500 บาท เรารับ 150 บาท
  • เพื่อนฝาก 1,000 บาท เรารับ 300 บาท

ระยะเวลาของโปรโมชั่น

  • ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยังอยู่ในช่วงเวลา โปรโมชั่น

เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น

  • ผู้เล่นที่เติมเงินแล้วเท่านั้น
  • บริษัทขอสงวนการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทสามารถดึงโปรโมชันคืนหากตรวจสอบพบว่าผู้เล่นปฏิบัตินอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนด